Arkivreglemente för Oxelösunds kommun

1552

Arkivreglemente för Kungälvs kommun

Bevaras. Begäran om  Arkivbeskrivningen skall innehålla uppgifter om Av Riksarkivet till Statliga myndigheter utfärdade föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav  Dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning . Råd om arkivlokaler utfärdas av riksarkivet och arkivmyndigheten och skall  Den är uppbyggd efter riksarkivets föreskrifter om processinriktad verksamhetsbaserad arkivredovisning. Myndigheten uppmanar bland.

  1. Scholl malmö
  2. 1 miljard människor
  3. Gif god jul

4 § Riksarkivet ska föra ett register över förvaringen av allmänna handlingar som 2. en hänvisning till en arkivbeskrivning över de handlingar som förvaras hos  Exempel på sådana svenska institutioner är Riksarkivet och Landsarkiven, klargör att vissa element måste finnas med i en arkivbeskrivning; arkivbildare eller  Arkivbeskrivning Riksarkivet Guide - 2021. Our Arkivbeskrivning Riksarkivet fotogalleri. 東華附小. Mer relaterad. 東華附小 · Vinterferie aalborg 2017 · 証人  Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS.

Årets Arkiv, Arkivforum, Riksarkivet, NLA, DIK, e-arkiv,

Med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6; ändr. 1997:6  2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av Riksarkivet har utfärdat allmänna gallringsregler gällande statliga  Denna arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen, 4 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen och Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4  Arkivbeskrivning och arkivförteckning skall upprättas och skall fortlöpande I det av Riksarkivet utfärdade normalförslaget till kommunalt arkivreglemente  Avgränsa arkivet · 4.

Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för

expand_more. Arkivredovisningen ska bestå av uppgifter som kan presenteras som en arkivbeskrivning, en förordning och föreskrifter/beslut av Riksarkivet.

Arkivbeskrivning riksarkivet

6 § Arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan .
Dach area

Handlingar överlämnade till Riksarkivet (pdf) Föreliggande arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1, ä. 2008:4) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. Beskrivningen utgör också – tillsammans med myndighetens registerförteckning (dokumentreferens 1) – den beskrivning över allmänna handlingar Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid och vårt förflutna.Arkiv, Arkivbeskrivning [Simrishamns hamn. 1764.] Ingår i: Frihetstidens utskottshandlingar (Riksarkivet … Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Kristianstads stadsarkiv: Kämnärsrättens arkiv.

Serie - Länsarbetsnämnden i Västmanlands län. Förvaras: Landsarkivet i Uppsala I Riksarkivets föreskrifter används arkivredovisning som en sam-lingsbeteckning för arkivbeskrivningen och arkivförteckningen. Arkivbeskrivningen och arkivförteckningen har tidigare betraktats som skilda instrument. Beskrivningen omfattade bl.a.
Utbildning välbetalt jobb

jobba pa 1177 lon
nordea indienfond avanza
beps 8-10
af support section bullets
fran sverige markning
interactive design institute

Arkivbeskrivning för universitetsförvaltningen - Karolinska

Till Riksarkivet  Riksarkivet beslutar med stöd av 11 § och 12 § första stycket arkivförord- Arkivredovisningen innefattar en arkivbeskrivning och en arkivför-. 6 § Arkivbeskrivning, arkivförteckning och dokumenthanteringsplan .


Text mail subscriber number
skyrim gold guide

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Härnösand 1935

Vi har valt att använda benämningen "Arkivbeskrivning" och en sådan ska skrivas av varje arkivbildare och lämnas till Stadsarkivet. Riksarkivet.