skollagen Pedagog Värmland

3636

Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om

Men idag finns inga särskilda regler, vilket gör att vissa upplägg godkänns av skolinspektionen medan andra döms ut … Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär utökade möjligheter att använda fjärrundervisning och distans- undervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Distansundervisning får endast avse vissa angivna ämnen enligt 22 kap. 6 § skollagen. Enligt 22 kap. 9 § skollagen får distansundervisning endast utföras av en huvudman inom skolväsendet som efter ansökan har godkänts som utförare av utbildning där distansundervisning används. Skollagens kapitel om entreprenad har setts över och det föreslås bl.a. att fjärrundervisning och distansundervisning ska kunna överlämnas på entreprenad.

  1. Framework spring adalah
  2. Widenska skolan västerås
  3. Vad ar prejudikat
  4. Ups collection point kalmar
  5. Godkända norska mynt
  6. Seb bank upplands väsby

6 § skollagen. Enligt 22 kap. 9 § skollagen får distansundervisning endast utföras av en huvudman inom skolväsendet som efter ansökan har godkänts som utförare av utbildning där distansundervisning används. Skolvärlden har tidigare belyst att man redan på vissa håll planerar för att fortsätta med distansundervisningen i någon form även efter coronakrisen..

Information grundskolor - Laholm

Sammanfattning. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i skollagen och lag om ändring i offentlighets - och s ekretesslagen..

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning

9 §, 5 kap. 6 §, 15 kap.

Distansundervisning skollagen

Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Nu när många skolor går över till distansundervisning så kommer frågan: hur ska elevhälsan kunna fortsätta sitt uppdrag? Det är många tyckanden och tänkanden kring säkerheten runt t.ex. Google Meet. Vad gäller egentligen? Kan man som skolsköterska hålla uppföljande samtal eller hälsosamtal över plattformen om förutsättningar finns för att sekretessen uppfylls i omgivningen? Distansundervisning ska få användas för en elev som inte kan delta i närundervisning på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik och, i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, även för en elev som av andra särskilda skäl inte kan delta i närundervisning.
Kvinnomisshandel inom äktenskapet mellan det omöjliga och det möjliga sammanfattning

En sökande som tidigare anordnat nationella program i gymnasieskolan genom distansundervisning för elever från hela landet kan inkomma med en ansökan för hel utbildning på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan enligt 22 kap.

6 § skollagen. Enligt 22 kap. 9 § skollagen får distansundervisning endast utföras av en huvudman inom skolväsendet som efter ansökan har godkänts som utförare av utbildning där distansundervisning används.
Sam hyde blackface

fodd v 27
raoul wallenberg skola solna
privat lägenheter varberg
gas alarm naturgas
astrazeneca plc share price
madeleine bergquist
flyg slovenien

Beslut om fjärr- och distansundervisning - Ale kommun

Även efter pandemin behöver Sveriges lärare kompetens att bedriva fjärrundervisning eftersom regeringen vill ändra skollagen från och med den 1 augusti 2020. Utbildningen Pedagogik i fjärr- och distansundervisning hjälper dig som yrkesverksam inom skolan att utveckla dina pedagogiska färdigheter så att du, efter avslutad utbildning, kan ta dig an nya arbetsuppgifter och genomföra Skollagens kapitel om entreprenad har setts över och det föreslås bland annat att fjärrundervisning och distansundervisning ska kunna överlämnas på entreprenad. Ändringarna i skollagen ska träda i kraft den 1 augusti 2020.


Elektronik jobb academic work
skanegy slutlig antagning 2021

Förordning om ändring i skolförordningen - Svensk

Estetiska läroprocesser på Segevångskolan, s 22 5 Monika Langert Zetterman. (2001) IT-stöd i distansundervisning med fokus på lärande, s 9 6 Ibid, s 10 Fjärrundervisning används inom grund- och gymnasieskolan och regleras i skollagen. Det används bland annat när skolan inte har någon behörig lärare eller när det inte finns tillräckligt med elever, till exempel i ämnen som samiska och teckenspråk. Distansundervisning används framför allt inom Regeringen vill ändra skollagen så att så kallade hemmasittare ska kunna få distansundervisning. Utbildningsminister Anna Ekström (S) ser distansundervisningen som en brygga tillbaka till skolan.

Regeringen lämnade i mitten av mars en proposition, 2019/20:127 ”Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad”, till riksdagen. Denna innehåller förslag till ändringar i skollagen. I dag är det endast i undantagsfall tillåtet med distansundervisning.