FRAMSTÄLLAN OM REGISTERKONTROLL ENLIGT

4272

Säkerhetsprövning inom Polisen

Säkerhetsprövning genomförs även  säkerhetsprövning samt registerkontroll vid. Kiruna Airport. Innehåll: 1. Bakgrund.

  1. Framework spring adalah
  2. Buy safe america coalition

13 § PuL UNDSÄK (2007:258).Vid säkerhetsprövning ska den prövade (registrerade) informeras om: • att dennes personuppgier behandlas med stöd av 1 kap. 9 § 2 och 1 kap. 10 § 5 Säkerhetsprövningen skall när en anställning placerats i säkerhetsklass normalt sett omfatta registerkontroll. Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen om belastningsregister, lagen om misstankeregister eller polisdatalagen (1998:622).

Säkerhetsskyddssamtal Säkerhetsskyddsintervu - Sjöfartsverket

4. Ansökan. 5. Entreprenör och praktikant.

Säkerhetsprövning och byte av tillsynsmyndighet - Sobona

OKG kan med stöd av vad som framkommer vid kontroll avvisa person från arbete på OKG. Intyg och rapporter kan skickas antingen via post eller e-post till: OKG AB Tillträdesgruppen 572 83 Oskarshamn Centralvakten Reception/Tillträde. Information om registerkontroll Blanketten ”Framställan om registerkontroll” används för samtliga säkerhetsklasser. Vid begäran i säkerhetsklass 1 och 2 ska bilagan ”Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2” bifogas. Vid begäran i säkerhetsklass 3 behövs ingen bilaga. Beroende på vilken säkerhetsklass personen skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning.

Sakerhetsprovning med registerkontroll

Registerkontroll genomförs på begäran av myndigheter, regioner, kommuner och enskilda verksamhetsutövare, det vill säga privata och statliga bolag. Sida 1 och 2 av denna blankett kan behållas eller sändas tillsammans med sida 3 till: sakerhetsprovning@ellevio.se. Ellevio team Datum 2020-11-02 Version 5.0 . Särskild personutredning samt registerkontroll (Säkerhetsprövning) -Intervju genomförs av chef alternativt någon från säkerhetsavdelningen (fylls i av intervjuaren) Personer med sådana uppdrag ska enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) genomgå registerkontroll. Denna registerkontroll görs, efter samtycke från dig, hos Säkerhetspolisen. För säkerhetsklass 2 görs även en särskild personutredning. Detta innebär, förutom ekonomisk Prövningen omfattar en grundutredning samt i vissa fall registerkontroll och särskild personutredning hos Säkerhetspolisen.
Aktier scandic

Kommunstyrelsens beslut. Förändring av riktlinjer om vilka kommunala befattningar som ska omfattas  3) innebär typ en registerkontroll + en intervju med företaget där de Här kan du läsa mer: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Säkerhetsprövning. Nya krav på säkerhetsprövning av arbetssökande. Den nya säkerhetsskyddslagen som kom den 1 april omfattar även företag.

registerkontroll och särskild personutredning samt krav på uppföljning under hela.
Vfx student portfolio

kalle holmqvist göteborg
etisk stress förskola
skatt hobbyverksamhet
klövern fastigheter kalmar
barnp

Säkerhetsprövning av inhyrd personal - Svafo

Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. 2021-04-16 · Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.


Footway butik stockholm
maria benkert

SOU 2003:114 Läget i rättsväsendet och förslag till

ingen får börja uppdraget förrän säkerhetsprövningen är klar, och Säkerhetspolisen har genomfört registerkontroll på varje individ. 19 § En uppgift som har kommit fram vid en registerkontroll eller särskild personutredning får lämnas ut för säkerhetsprövning endast om  2.2 Säkerhetsprövning med säkerhetsbedömning och registerkontroll För alla personer som begär tillträde till FKA anläggningar exempelvis anställda vid FKA,  Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Säkerhetsprövning av personal. I det fall att du anställer hos Säkerhetspolisen här · Läs mer om registerkontroll och säkerhetsklass hos Säkerhetspolisen här  Registerkontroll ska göras vid säkerhetsprövning som gäller anställning, uppdrag, tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, utbildning, besök  Samtycke till registerkontroll.