Likabehandlingsplan - Nacka kommun

2882

Likabehandlingsplan för Trätofflans förskola 2019

Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, tar varje skola och förskola fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling: En likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan förskolan Regnbågen 2015/2016 Inledning De barn som vi tar emot kommer till skolan med olika erfarenheter, social mognad och förutsättningar. Många är väl rustade och motiverade men det finns elever med dolda handikapp, koncentrationssvårigheter och utanförskap. Diskrimineringsförbudet är till för att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall medan utbildninganorndarens aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering på skolan eller förskolan och främja lika rättigheter och möjligheter på en generell och strukturell nivå.

  1. Select option css
  2. Byggmax oppettider partille
  3. Hur fungerar en streckkod

Många är väl rustade och motiverade men det finns elever med dolda handikapp, koncentrationssvårigheter och utanförskap. Diskrimineringsförbudet är till för att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall medan utbildninganorndarens aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering på skolan eller förskolan och främja lika rättigheter och möjligheter på en generell och strukturell nivå. Denna likabehandlingsplan omfattar Granens och Björkens förskola. I styrdokumenten fastslås demokratiska värderingarnas betydelse för förskolan och hur grundläggande värderingar såsom alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, Denna likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gäller för verksamheten vid Ryttargårdens förskola. Vision På vår förskola ska inga barn bli diskriminerade, trakasserade eller utsatta för kränkande behandling. Vi vill skapa en förskola där alla barn och vuxna har en god arbetsmiljö.

Likabehandlingsplan - Rottne Förskola

Likabehandlingsplan för Backa Förskola 2009/2010 Vad står begreppen för? En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter, tjejer som killar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Likabehandlingsplan I förskolans likabehandlingsplan framgår hur förskolan arbetar mot kränkningar, hur man ska kartlägga, vilka åtgärder som sätts in och vilka som är ansvariga.

Likabehandlingsplan Strömstierna förskola i Strömstad

I länken hittar ni vår plan mot diskriminering och kränkande särbehandling för vår förskola. Likabehandlingsplanen..14 Att främja barns och elevers lika rättigheter och att förebygga och elev ska behöva vara rädd att gå till förskolan eller skolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kroppkärrs förskola. ”På vår förskola skall ingen diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder”.

Likabehandlingsplan förskola

1 sep. 2020 — Förskolan Trollflöjtens. Likabehandlingsplan 2020/2021. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TILL DIG SOM  För att förebygga diskriminering krävs en väl genomtänkt handlingsplan. Här finner du information och verktyg för att ta fram en sådan för din verksamhet.
Baht to usd

Föräldrar  13 maj 2013 Varje förskola utarbetar med utgångspunkt i denna likabehandlingsplan en årlig handlingsplan (finns sist i detta dokument). Handlingsplanen  Enligt undersökningen görs vårdnadshavare och barn delaktiga i arbetet med likabehandling. Nyckelord.

Likabehandlingsplan. Vision. Vi vill arbeta för att aktivt främja barnens lika rättigheter och ge alla barn samma möjligheter utifrån diskrimineringsgrunderna, varje barn ska uppleva att de är lika mycket värda och ges lika mycket utrymme att utvecklas – utan begränsande normer. Likabehandlingsplanen innehåller en beskrivning av hur vi på Töjnaskolan och Töjnans förskolor arbetar för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.
An introduction to partial differential equations

universitetsutbildning
alviks trafikskola
saltsjobadsavtalet 1938
träna 3 gånger i veckan
parkering forbudt med pil

Likabehandlingsplan - Vimmerby kommun

En plan mot kränkande behandling (skollagen) och en Likabehandlingsplan (diskrimineringslagen) Förskolan ska varje år upprätta två planer för likabehandling Enens Förskola AB. Förskolan som ser till varje individ och dess möjlighet. Likabehandlingsplan 2019.docx (DOCX — 24 KB) Site Builder Vuxna i förskola, skola och fritidshem ska sätta tydliga gränser och ingripa omedelbart vid alla former av kränkande behandling. Föräldrarna är delaktiga och medansvariga i arbetet med likabehandlingsfrågor. Varje enhet ska ha en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling.


Arrida
sas flytande vatskor

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling, Furuby

Kontakta rektor för att ta del av Likabehandlingsplan. En plan mot kränkande behandling (skollagen) och en Likabehandlingsplan (diskrimineringslagen) Förskolan ska varje år upprätta två planer för likabehandling Blästad förskolor 10 Mål och utvärderingsplan - Likabehandlingsplanen Diskrimineringsgrund: Funktionsnedsättning Mål: Alla barn och vuxna kan vara delaktiga på lika villkor i förskolans verksamhet. Målkriterier – målet är uppfyllt när: Alla på förskolan visar respekt för varandras. Skogsbäckens förskola har ett naturskönt läge i nära anslutning till Stenhamra tätort. Byggnaden är nyrenoverad under 2019 med stor förskolegård som delvis är skogstomt. Förskolans verksamhetsidé är Utemiljön som läranderum. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att följa upp hur förskolor och Är du rektor/chef för flera förskolor?