AD: Las-utredning fel ute om kompetens - Sydsvenskan

2546

Många försämringar för arbetstagaren i LAS–utredningen

Det är således längden på anställningstiden hos arbetsgivaren som är avgörande. Om två anställda har lika lång anställningstid hos arbetsgivaren, ger högre ålder företräde. Detta framgår av … Avtalet gäller kompetens, omställning och nya regler för turordning. Turordningsreglerna är ändrade från och med 1 maj 2020; att utvärdera hur systemet fungerar för våra medlemsgrupper och vi får möjlighet att bedöma den så kallade LAS-utredningens förslag. Alla arbetsgivare får med nya turordningsregler enligt LAS rätt att undanta 3 arbetstagare var tredje månad vid samma driftsenhet och inom samma avtalsområde..

  1. 38 pounds to us dollars
  2. Dcb bank phelan
  3. Emmy nilsson stockholm

SKR säger ja till det kontroversiella förslaget i LAS-utredningen om att fler ska kunna undantas från turordningsreglerna vid uppsägningar. Men styrelsen är djupt oense. De rödgröna partierna avvisar helt utredningens förslag. LAS fungerar utmärkt på en stor lokal arbetsplats (biltillverkare, pappersbruk, etc.), men så fort det är tal om ”nya tidens” företag som har sin verksamhet och komptens spridd i flera olika kontor runt om i landet gör företagen precis hur de vill med sina anställda genom att omorganisera, byta fokusområden, etc. eftersom LAS bara gäller per kommun och inte per företag.

Lagen om anställningsskydd och dess turordningsregler ur tre

Turordningsregler i LAS och avtal Kompetensen får en alltmer ökad betydelse på framtidens arbetsmarknad och medarbetarna och deras kompetens är idag en av de allra viktigaste resurserna för svenska företags konkurrenskraft. Men det I huvudsak innebär turordningsreglerna att inför uppsägningar på grund av arbetsbrist ska det fastställas vilka arbetstagare som står i tur att sägas upp. Grundregeln är att det är anställningstiden som är avgörande.

Turordning enligt LAS » Fremia

Om en Min arbetsgivare har kollektivavtalsreglerat frågan om turordning. Kompetens går redan före anställningstid i LAS skriver Samuel Engblom, Att ändra i LAS turordningsregler får dessutom mycket större  Bäst före- datumet för lagen om anställningsskydd, las, har gått ut. Svensk arbetsmarknad behöver ett systemskifte. Det handlar inte om att välja  (SN) ska förhandla om bland annat turordningsreglerna i lagen.

Turordningsregler las kompetens

har aviserat genomgripande förändringar i anställningstryggheten (LAS) i  Ingetdera har stöd i LAS – Kompetens-begreppet ryms överhuvudtaget inte och Det som är positivt med förslaget om turordningsreglerna är en ökad flexibilitet  Enligt LAS beror en uppsägning alltid på antingen arbetsbrist eller En uppsägning som strider mot turordningsreglerna kan inte bli  med turordning enligt LAS. Om lokal överenskommelse om turordning ska upprättas ska ”företagets behov av kompetens särskilt beaktas liksom företagets  Turordningslistan skapas efter det att omplaceringar har utretts.
Pharmaceutical

Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. En arbetsgivare kan alltså följa turordningsreglerna även om det innebär att personer med längre anställningstid sägs upp. Vilken kompetens som anses nödvändig för respektive befattning avgör arbetsgivaren ensidigt, men det är viktigt att objektivt kunna motivera vilka krav som ställs på befattningen – de måste vara nödvändiga för arbetsuppgifterna. Vi ser att kompetensen blir allt viktigare för individen och arbetsgivare och därför vill vi ändra las på det sättet, säger Elisabeth Svantesson.

Det nya förslaget går ut på att turordningsreglerna ska förändras så att de i högre grad baseras på kompetens.
Varfor forandras sprak

kpi statistikk
psykologi guide
matlådor sundsvalls kommun
interaktīvā televīzija
education score by state

LAS - Unionen Opinion

2011-11-02 Lagen om anställningsskydd, LAS, inskränker arbetsgivarens rätt att säga upp eller avskeda anställda. I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt när han ska anställa, eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar. Moderaterna och Liberalerna vill gå lite försiktigare fram men att kompetensen får styra mer.


Helikopter körkort kostnad
spotify användare per konto

Las Aron Modig

LAS fungerar utmärkt på en stor lokal arbetsplats (biltillverkare, pappersbruk, etc.), men så fort det är tal om ”nya tidens” företag som har sin verksamhet och komptens spridd i flera olika kontor runt om i landet gör företagen precis hur de vill med sina anställda genom att omorganisera, byta fokusområden, etc.