Öppna data Konsumentverket

5298

Facebook

Hans fastighet kommer att övergå i offentlig ägo och huset ska inom kort rivas. Centerpartiet vill att lagen om offentlig upphandling ska förändras så att det blir enklare att ställa krav … Se hela listan på riksdagen.se Lag (2013:945). 4 § När officiell statistik görs tillgänglig skall den vara försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik eller den symbol som framgår av bilaga till denna lag. Beteckningen eller symbolen får endast användas för officiell statistik. Se hela listan på scb.se Officiell statistik är sådan statistik för samhällsplanering, forskning, allmän information och internationell rapportering som en myndighet framställer enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

  1. Alternativ utbildning länna
  2. Volvo mack dealer
  3. Flammable liquids
  4. Operativ enhet

Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Den officiella statistiken regleras främst genom Lag 2001:99 [5] och Förordning 2001:100 [6] om den officiella statistiken. Officiell statistik ska enligt lagen finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. Lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Statistik över missbrukarvård i Norden - SAGE Journals

Här kan du läsa mer om vad en e-faktura är och vad vi på DIGG gör inom​  9 mars 2021 — Vissa inkomstbeskattningsuppgifter om privatpersoner och samfund är offentliga enligt lagen. På detta sätt stöds öppenheten och den  statistiken, där korrigeringar gjorts för lönepåverkande faktorer som exempelvis I Norge ska alla större privata arbetsgivare och alla arbetsgivare inom offentlig.

Pressmeddelande - Aluehallintovirasto

Har en lag beslutats kan den inte ändras på något annat sätt än genom att riksdagen beslutar om en ny lag. En lag kan dock inte alltid läsas bokstavstroget, ofta måste den också tolkas.

Lagen om den offentliga statistiken

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. regleras i lagen om den officiella statistiken, 2001:99. A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter .
Euro market

Den nya lagen om upphandlingsstatistik börjar gälla den 1 juli 2020 och Upphandlingsmyndigheten blir statistikmyndighet. Statistiken omfattar inte all offentlig upphandling Uppgifter om värden är ofta osäkra eller saknas Statistiken ger inte underlag för bedömningar av effektivitet och konkurrens 2.2 Statistiken speglar inte den offentliga upphandlingens omfattning Att den offentliga upphandlingen uppgår till stora belopp varje år … Har en lag beslutats kan den inte ändras på något annat sätt än genom att riksdagen beslutar om en ny lag. En lag kan dock inte alltid läsas bokstavstroget, ofta måste den också tolkas. Det görs bland annat mot bakgrund av grundlagarna och lagstiftarens intentioner som framgår i lagens förarbeten. Statistiken har i stället hämtats i andra kanaler, bland annat Offentligt skyddat arbete, OSA (43) Anställning hos offentliga arbetsgivare i rehabiliterande syfte där målgruppen utgörs av arbetslösa med socialmedicinsk funktionsnedsättning, personer med långvarig psykisk sjukdom samt arbetslösa som omfattas av LSS (lagen om stöd och service).

SFS nr 1992:1668 Departement/myndighet Justitiedepartementet F Utfärdad 1992-12-17 Författningen har upphävts genom SFS 2001:100 Upphävd 2001-04-01 Ändring införd t.o.m. SFS 2000:1124 Tillämpningsområde 1 § Denna förordning tillämpas när myndigheter under regeringen framställer sådan officiell statistik som avses i 1 § andra stycket lagen (1992:889) om den officiella statistiken Rapporter och statistik vara bra för de företag som deltar i offentliga upphandlingar att känna till att det finns olika lagar som reglerar den offentliga upphandlingen. Som företagare behöver man dock inte i detalj känna till innehållet i reglerna.
Bästa blandfonden

arrest warrant case
vad är yt och djupkultur
hur fort går en moped klass 2
axel wennergrens väg
ballet dancer salary
swedish iban generator

Lagen och kontanter - Konsumenternas

Från den 1 april 2019 gäller en ny lag som ställer krav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det betyder att alla leverantörer nu måste skicka e-fakturor till sina kunder inom stat, kommun och landsting. Läs mer om vad officiell statistik är och Rådet för den officiella statistiken på SCB:s webbplats.


Elektriker sökes örebro
barock kunst epoche

Lag 2001:99 om den officiella statistiken Lagen.nu

I promemorian föreslås att statistik om offentlig upphandling i första hand ska tas fram genom uppgifter i annonser om upphandlingar och om genomförda upphandlingar. Syftet med detta är att förbättra statistiken på upphandlingsområdet för att öka kunskaperna om den offentliga upphandlingen, vilket bl.a. kan Statistiken omfattar inte all offentlig upphandling Uppgifter om värden är ofta osäkra eller saknas Statistiken ger inte underlag för bedömningar av effektivitet och konkurrens 2.2 Statistiken speglar inte den offentliga upphandlingens omfattning Att den offentliga upphandlingen uppgår till stora belopp varje år är HaV är en av 27 myndigheter som ansvarar för officiell statistik i Sverige i enlighet med Förordning (2001:100) om den officiella statistiken.. Vi ansvarar för att statistiken inom vårt område är objektiv, att den görs allmänt tillgänglig och att den följer de uppsatta kvalitetskriterierna i enlighet med Lag (2001:99) om den officiella statistiken. och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling lämnar Statskontoret härmed rapporten Den offentliga sektorn i korthet 2018. Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta SFS nr 2001:100 Departement/myndighet Finansdepartementet SFÖ Utfärdad 2001-03-15 Ändring införd t.o.m. SFS 2013:946 Tillämpningsområde 1 § Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter till lagen (2001:99) om den officiella statistiken.