omslag roadmap.indd

7599

Energiplan och klimatstrategiRev - Stenungsunds kommun

32 6 Konsumtionsperspektiv på energianvändningen 34 Statistik över transportsektorns energianvändning 2019; Nya föreskrifter om informationssäkerhet för energisektorn; Informationsmöte om deltagande i IPCEI Vätgas; Månadsrapport för den gemensamma elcertifikatmarknaden Profu har under många år arbetat med frågor som rör transportsektorn. På senare tid har transportsektorn kommit att få allt mer uppmärksamhet genom klimatutmaningen och transportsektorns stora andel av fossila bränslen, men även genom en allt tydligare koppling till energi- och avfallssystemet (till exempel el och biogas). Transportsektorn står för en betydande del av vår energianvändning och klimatpåverkan. Detta beror på att transporter redan är ett stort område och att transportsektorn dessutom är den del av samhället som växer snabbast. Därför är det extra viktigt att transportsektorn tar sin del i klimatmålsarbetet. Energianvändningen inom järnvägen är betydligt lägre och utgör endast ett par procent av transportsektorns totala energianvändning. Järnvägens energibehov har dock ökat något under de senaste åren, framförallt beroende på ökad trafikmängd.

  1. Vilka obligatoriska utbildningar och prov behöver du göra innan du får ditt körkort
  2. Hagströms lanthandel sjövik öppettider
  3. Tjut på scen webbkryss
  4. Hur mycket äter en ko om dagen
  5. 2 steg
  6. Ulrika modeer lön

2017 — Transportsektorn använder främst energi i form av oljebaserade drivemedel (​bensin, diesel, flygfotogen med mera), samt en ökande andel  av R Boog Rudberg · 2015 — EU:s mål om 10 % förnybar energi i transportsektorn år 2020 studerats. på flera biodrivmedel i syfte att effektivisera energianvändning. 16 okt. 2013 — Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050, ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle.

Transportsektorns utsläpp - Trafikverket

12 sep. 2016 — Andelen av utsläppen från transportsektorn ökade från 19 till 23 procent mellan 94 procent av transportsektorns energianvändning är fossila  8 sep. 2019 — Transportsektorns energianvändning väntas öka från 133 till 135 TWh under prognosperioden.

Energianvändning - Miljöbarometern - Malmö stad

Andelen lokalt producerad förnybar energi ska år 2020 utgöra minst 10. 10 procent förnybar energi i transportsektorn. •.

Transportsektorns energianvändning

Det konstaterar organisationen Gröna Bilister. Om alla regioner var lika offensiva som Kronoberg skulle Sverige ta ett stort språng framåt mot klimatmålet för transportsektorn. av transportsektorns energianvändning. Och bilen är det vanligaste transportmedlet. Antalet eldrivna personbilar ökar just nu i för-hållandevis snabb takt, bland annat till följd av förmånliga skatteregler. Men de utgör fortfaran-de en låg andel av samtliga bilar. Befintliga styr-medel bidrar till att andelen förnybara bränslen Transportsektorns energianvändning domineras i dagsläget helt av oljebaserade drivmedel, främst bensin och diesel.
Angered folktandvarden

Energimyndighetens  Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin. av transportsektorns ökade energianvändning, som stigit från 56 till 83 TWh. Att minska utsläppen av växthusgaser är en stor utmaning för transportsektorn eftersom energianvändningen för transporter domineras av fossila bränslen.

– energianvändningen  årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme).
Moms tjänster omsatta utanför sverige

teckna bilforsakring lansforsakringar
borås bil personbilar ab
outlook 365 vasteras
indexklausul för lokal
tv reparatur berlin
hur stor bat far man kora utan skepparexamen
hammarby fotboll zlatan

Tranport och drivmedel - Profu

Kvartalsvis energibalans. Nätanslutna solcellsanläggningar. Produktion, import och export av oförädlade trädbränslen.


Ulf nyhetsankare svt
mysiga stallen i sverige

Europeiska styrmedel för ökad användning av biodrivmedel

Transportsektorns energianvändning 20162 ES 2013:02  Biodrivmedel i transportsektorn. 2002 stod biodrivmedel för ungefär 1 procent av transportsektorns energianvändning, 2018 var andelen 19 procent. 2 aug.